VISITA DE LA JUNTA DIRECTIVA D’ALAC A LA CCOC

La Junta Directiva d’ALAC va visitar al President actual de La Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya, Sr. Lluis Moreno, que estava acompanyat pel Secretari Sr. Ignasi Puig, a les oficines de FOMENT DE TREBALL de Barcelona.

En un entorn agradable de col·laboració vam analitzar les dificultats actuals del sector de la construcció a Catalunya i vam acordar seguir col·laborant i empenyent per assolir que se’ns reconeixen els costos dels nostres serveis, axis com seguir treballant perquè es moderin els excessos de controls administratius que no aporten valor afegit i en canvi es controlin per part de les administracions les qualitats dels nostres serveis i la no acceptació de baixes temeràries.

Comentarios cerrados.