ALAC realitza una auditoria externa de la presa de mostra i confecció de provetes de formigó

ALAC encomana a un tècnic extern una auditoria sobre la presa de mostra, confecció i conservació inicial en obra de provetes de formigó fresc

S’ha previst realitzar un total de 27 inspeccions a diferents analistes de les empreses membres per comprovar un total de 64 punts d’inspecció.

L’auditoria comprén els següents aspectes:

 

  1. Identificació en obra del Laboratori
  2. Equips i material necessari per a la presa de mostra i determinació de la consistència
  3. Presa de mostra
  4. Control de Consistència
  5. Confecció de provetes
  6. Curat inicial
  7. Aspectes de prevenció de riscos i Mediambient
  8. Observacions i Notes

 

El document d’auditoria ha estat presentat a Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado, ANEFHOP, qui ha donat el seu vist i plau a l’acció valorant molt positivament la iniciativa.

Les inspeccions es realitzaran durant el mes de juliol i el resultat s’emetrà durant la primera quinzena del mes de setembre.

Comentarios cerrados.