Evolució Contractació Pública Primer Trimestre 2018-2019

Si comparem els valors tant de contractació com licitació pública de serveis de Control de Qualitat, s’observa una evolució positiva a l’alça si comparem ambdós periodes,

Evolucion licitacion 1819

Tant l’Obra Civil com l’Edificació s’ha vist impulsada entre el gener-març d’enguany si ho comparem amb el 2018.

L’augment del volum licitat ha estat dún 43 i un 98% respectivament.

Igualment per la Contractació del servei, l’evolució ha seguit la mateixa tendència.

Evolucion contratacion 18_9

L’augment del volum contractat ha estat dún 39% i un 101% respectivament.

 

Pel que fa al tipus d’obra, l’edificació ha pres la iniciativa en el creixmament, representant el 66% sobre el total de la licitació.

Total licitado por tipo

 

Font: Portal Contractació https://contractaciopublica.gencat.cat/ 

Comentarios cerrados.