Evolució Contractació Pública Segon Trimestre 2019

En el segon trimestre de 2019 es detecta una desacceleració en els volums de contractació pública de serveis de control de qualitat. No obstant això en termes d’evolució al respecte de l’any 2018 és positiva.

Tant l’Obra Civil com Edificació s’han vist reduïts els volums de contractació entre abril a juny respecte al període gener – març.

Evolucion contratacion 1t19 2t19

La disminució del volum contractat ha estat d’un 41% i un 61% en Edificació i Obra Civil respectivament.

 
Pel que fa al tipus d’obra, l’edificació segueix tenint la iniciativa pel que fa a volums de inversión ha pres la iniciativa en el creixement, representant al 66% sobre el total de la licitació.

 
Porcentaje EDOC 2T19

 

Font: Portal Contractació https://contractaciopublica.gencat.cat/ 

Comentarios cerrados.