Evolució del Mercat primer i segon trimestre anys 2018-2019

L’evolució del Mercat de serveis de Control de Qualitat ha tingut una evolució positiva en els dos primers trimestres d’aquest 2019 respecte si es compara amb el mateix periode del 2018

El volum contractat de gener a juny del 2019 representa el 122% respecte el mateis periode de 2018
 
No obstant si es compara l’evolució del mateix paràmetre en el segon trimestre respecte el primer d’enguany, veiem que la inversió ha seguit una evolució negativa, disminuïnt un 59% en Obra Civil i un 39% en Edificació.

 
En el segon trimestre del 2019, s’ha adjudicat un 46% menys de serveis de Control de Qualitat
 
El seguent vídeo es mostra l’evolució de l’adjudicació en els periodes descrits pels dos tipus d’obra (Edificació i Obra Civil) i es comparen amb els mateixos terminis de l’any 2018.
 

Evolucion licitacion 18_19

Font: Portal Contractació https://contractaciopublica.gencat.cat/ 

Comentarios cerrados.