Reunión entre ALAC i ANEFHOP

    El pasado 19 de diciembre las Asociaciones ALAC y ANEFHOP mantuvieron una reunión para exponer los resultados de la auditoría realizada por ALAC en verano pasado sobre la toma de muestras de hormigón.       A la misma asistieron por parte de ALAC, el Presidente y la Comisión de Calidad de ALAC […] Leer más…

Reunió entre ALAC i ANEFHOP

    El passat 19 de desembre les Associacions ALAC i ANEFHOP varen mantenir una reunió per exposar els resultats de l’auditoria realitzada per ALAC a l’estiu passat sobre la presa de mostres de formigó.       A la mateixa hi van assistir per part d’ALAC, el President i la Comissió de Qualitat d’ALAC […] Leer más…

El Laboratoris d’ALAC superen amb notable alt l’Auditoria Externa

    Durant el mes de Juliol, ALAC, l’Associació de Laboratoris de la Construcció de Catalunya, ha realizat entre els seus associats una auditoria sobre la presa de mostra, control de consistència, confecció i curat inicial en obra de provetes de formigó. L’Associació elaborà un programa de punts d’inspecció consensuat amb ANEFHOP sobre diversos aspectes […] Leer más…

ALAC realiza una auditoría externa de la toma de muestra y confección de probetas de hormigón

ALAC encarga a un técnico externo una auditoría sobre la toma de muestra, confección y conservación inicial en obra de probetas de hormigón fresco. Se ha previsto realizar un total de 27 inspecciones a diferentes analistas de las empresas miembros para comprobar un total de 64 puntos de inspección. La auditoría comprende los siguientes aspectos: […] Leer más…

ALAC realitza una auditoria externa de la presa de mostra i confecció de provetes de formigó

ALAC encomana a un tècnic extern una auditoria sobre la presa de mostra, confecció i conservació inicial en obra de provetes de formigó fresc S’ha previst realitzar un total de 27 inspeccions a diferents analistes de les empreses membres per comprovar un total de 64 punts d’inspecció. L’auditoria comprén els següents aspectes:     El […] Leer más…

Gestió del Control de Qualitat

El passat febrer, a la seu de l’APCE, ALAC va presentar el document ‘Gestió del Control de Qualitat en l’Edificació’. En la presentació es va fer un repàs als principals assaigs i controls necessaris a les diferents etapes de la construcció de l’edifici.     En aquesta notícia, adjuntem la presentació. Presentació ALAC-APCE Leer más…

Reunió Aj. de Barcelona i la Junta d’ALAC

El passat 15 de Maig ALAC matenir reunió amb el Sr. Manuel Valdés López, Gerent adjunt de Mobilitat i Infraestructures i el Sr. Joan Garcia Rey, Director del Dept. D’Infraestructures i Espai Urbà de l’Ajuntament de Barcelona. L’Associació és representada pels Senyors Joan Massana (President), Sr. Ramón Codina i Sr. Juan Carlos Ródenas (Membres de la […] Leer más…

Adjudicacions Abril 2018

Durant el mes d’Abril, l’evolució del volum de contractació de serveis de Control de Qualitat d’Infraestructures.cat ha disminuÏt de forma substancial. Tot i que l’Obra Civil té un valor similar a la del mes passat, l’Edificació ha tingut una devallada. Leer más…

Reunió ALAC-BSM (Barcelona de Serveis Municipals)

El 11 d’abril del 2018  la Junta Directiva d’ALAC visita les oficines de BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS (BSM), on som rebuts pel Director Corporatiu dels Serveis Tècnics, Sr. D. Anton Montull, juntament amb el Sr. Xavier Pascual, Cap Unitat Obres i la Sra. Mireia Coma, Cap Unitat Projectes i Oficina Tècnica. Es va presentar ALAC […] Leer más…